Tachograaf Remote Download

Tachograaf Remote Download

Regent biedt een totaaloplossing wanneer het gaat om Fleet Management. Het remote beschikbaar maken van tachograaf data en bestuurdersdata is hier een belangrijk onderdeeel van.

Om te zorgen dat u voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Rijtijdenwet is de installatie van een digitale tachograaf sinds 2006 verplicht. De ILT (inspectie Leefomgeving en Transport) voert regelmatig controles uit op basis van uw tachograaf data.

Om te zorgen dat u als bedrijf altijd over deze tachograaf data beschikt zonder dat uw chauffeurs met een opslagdevice een handmatige download uit de tachograaf hoeven te maken heeft Regent de module ‘Tacho Connect’ ontwikkeld.

Regent ondersteunt vrijwel alle tachografen van de merken VDO en Stoneridge waarop de remote download functionaliteit mogelijk is en blijft constant doorontwikkelen om het aanbod van tachografen in de markt te kunnen ondersteunen.

Voordelen Remote Download van tachograafdata met ‘Tacho Connect’:

  • Bij controle is het nu mogelijk alleen de van-tot periode aan te leveren die wordt gevraagd.
  • Uw d.d.d. files worden bewaard in de cloud en blijven beschikbaar via uw account binnen het Connect portaal.
  • Uw d.d.d. file data wordt continu online bijgewerkt.
  • De d.d.d. files worden automatisch gecontroleerd op correctheid/volledigheid
  • ‘Tacho Connect’ biedt een duidelijk overzicht van al uw downloads
  • Met de download agenda stelt u eenvoudig de intervallen van uw d.d.d. file downloads in.
  • Via een speciale koppeling biedt het systeem actuele rij-en rusttijden inzage per chauffeur binnen uw eigen ‘Connect’account.
  • Verschillende rapportages geven een duidelijk en actueel overzicht