Meldkamer Aansluiting

PAC Meldkamer

Voor een professionele opvolging van de alarmmeldingen vanuit uw volgsystemen biedt Regent een aanlsuiting op een officiele PAC Meldkamer (Particuliere Alarm Centrale). Deze meldkamer is gespeciliseerd in de opvolging van alarmmeldingen en notificaties vanuit de Regent volgsystemen.
De meldkamer zal in het geval van een alarmmelding vanuit een volgsysteem direct contact opnemen met de eigenaar of beheerder van het object en zo nodig via opsporingsmedewerkers en/of de politie overgaan tot opsporing van het gestolen object.

Verschillende typen opvolging:
Regent Mobile Security biedt eindgebruikers van haar systemen een opsporingsdienst met passieve of actieve rol van haar gecertificeerde alarmcentrale.

Secure Service Passief
Na diefstal van uw object maakt u als eindgebruiker zelf een melding bij onze alramcentrale. Deze melding wordt daarna direct doorgegeven aan de bevoegde instanties. Het object wordt hierop (inter-)nationaal geregistreerd als gestolen, waarna een opsporingsmedewerker op basis van de laatste locaties van het object, deze (indien mogelijk) direct veilig laat stellen. De kosten voor deze service liggen op € 60,- per systeem per jaar excl. btw, waarbij de White Label Dealer jaarlijks € 10,- cashback ontvangt zolang de gebruikerslicentie actief blijft.

Secure Service Actief
Naast de Secure Service biedt Regent ook een actieve opvolging. Via een gecertificeerde alarmcentrale worden alarmmeldingen vanuit uw volgsysteem direct opgenomen en doorgegeven aan de bevoegde instanties. Het object wordt hierop (inter-) nationaal geregistreerd als gestolen waarna een opsporingsmedewerker op basis van de laatste locaties van het object, deze (indien mogelijk) direct veilig stelt.